Ekoles Hajšman Karel spol. s r.o.

Provádíme tyto činnosti: težba, nákup a prodej dřeva, veškeré lesnické práce, mulčování neobdělávaných ploch, frézování pařezů, likvidace křovin drcením, úprava zarostlých a dlouho dobu ladem ležících ploch, ořezávání větví a stromů, úpravy lesních a polních cest.

Frézování pařezů

Frézování pařezů (2)

Fréza při práci na starém pařezu. Zvládne ovšem drtit i čerstvé pařezy.

 
V případě zájmu o některou z našich nabízených činností na nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech nebo na e-mailové adrese.