Ekoles Hajšman Karel spol. s r.o.

Provádíme tyto činnosti: težba, nákup a prodej dřeva, veškeré lesnické práce, mulčování neobdělávaných ploch, frézování pařezů, likvidace křovin drcením, úprava zarostlých a dlouho dobu ladem ležících ploch, ořezávání větví a stromů, úpravy lesních a polních cest.

Hlavní stránka

Firma vznikla v roce 2005, ovšem její jednatel se zabývá lesnickou činností již od roku 1980 a soukromě pak od roku 1992.

Nábízíme komplexní lesnické práce - těžba dřeva, úklid pasek, sázení stromků, péče o stromky, vyžinování pasek, příprava půdy, úprava lesních cest atp.
Dále se zabýváme ekologickou likvidací zarostlých ploch - mulčováním, frézováním pařezů, úpravou povrchu frézováním.

Pro informace o cenách jednotlivých činností nás kontaktujte! Ceny se odvíjí od rozsahu prováděných prací a momentální situaci na trhu.

V rubrice Technika na prodej  pak naleznete techniku, kterou jsme se rozhodli prodat. 
V případě zájmu o některou z našich nabízených činností na nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech nebo na e-mailové adrese.